Adatvédelem

1. ADATKEZELŐ

Az Adatkezelő neve: Rausch Richárd egyéni vállalkozó
Az Adatkezelő székhelye (és egyben postázási cím): 1115 Budapest, Etele út 60/B.
Az Adatkezelő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nyilvántartási szám: 33131482
Adószáma: 66252823143
Telefonszáma: +3620 298 7254

2. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

Az Érintett elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatok, illetve elérhetőségeket ad meg.

3. A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE

Technikai adatok:

Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

Az Adatkezelő honlapjának használata során anonim módon a látogató session azonosítót kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről minden új látogató az első oldalbetöltés alkalmával tájékoztatásban részesül, valamint megismeri az Adatvédelmi tájékoztatót.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció:

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
belépési azonosító,
jelszó,
teljes név,

Az adatok megadását követően az Adatkezelő e-mailben értesíti az Érintettet a regisztráció sikerességéről.

Az Érintett a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges:
számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám),
személyiigazolvány-szám vagy adószám
ország, megye,
telefonszám,
saját e-mail cím.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció során az Érintett által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az Érintett által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, kezdeti használatot segítő leveleket, valamint az Érintett hozzájárulásával küldött hírleveleket.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatok kezelésének célja:

  • a felhasználóval való kapcsolattartás
  • a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése
  • felhasználói elégedettség tesztelése és mérése
  • a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás, illetve a szerződések rögzítése, a rendeléssel kapcsolatos események (rendelés lemondása, módosítása) kontrolálása, ügyfél adatkezelés
  • az e-mail hírlevélre feliratkozók számára heti hírlevél értesítések küldése. A felhasználó leiratkozni az e-mailben levő “Leiratkozás” linkre kattintva tud.
  • és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. Az Érintett a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 3. pontban említett típusú adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

5. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálaton keresztül is.

Az adatbázisból való törlés Az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

6. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását:

  • HEG US Inc. (székhely: 210 North Tucker Blvd. STE 910, St. Louis, MO 63101) — európai dedikál-szerver-szolgáltatását.
  • KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. adószám:13421739-2-41) --- online számlázó program.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. TÁJÉKOZTATÁS, HELYESBÍTÉS, TÖRLÉS, ZÁROLÁS

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes, az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt,az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

9.  EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁS

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

Rausch Richárd

PHP programozó, Joomla és Opencart fejlesztő vagyok. A Joomla 2005 óta a kedvenc CMS-em.

rausch.hu
Tovább a kategóriában: « Cookie (sütik) használata a portálon