Richárd Rausch

Richárd Rausch

PHP programozó, Joomla és Opencart fejlesztő vagyok. A Joomla 2005 óta a kedvenc CMS-em.

Webhely URL:: http://rausch.hu

Telepítés után kapunk egy minta webáruházat. Minta kategóriákkal, minta tartalommal és minta adatokkal. Nézzük, milyen szolgáltatásokat nyújt alapértelmezetten az Opencart 3.
Tudunk pénznemek között váltani és amint váltunk, abban a pillanatban meg is jelenik a megfelelő pénznemhez tartozó ár.

Egy webáruház indításakor nem csak arra kell gondolnunk, milyen lesz a kinézete, mit fogunk írni bele, milyen kategóriák szerepelnek majd benne.
Hanem fel is kell tölteni termékekkel.
Erre több lehetőség is rendelkezésünkre áll. Például az egyik, hogy egy nagykereskedő biztosít termékleírásokat, árakat és készletet valamilyen formában.
Adatbázis, Excel vagy XML formátumban.

Akár 108 000 Ft megtakarítás, minden Opencart karbantartást választó webáruház tulajdonosnak!

Miben különbözik az Opencart karbantartás csomag egy hagyományos tárhelytől?

Nem csak helyet biztosítunk, hanem segítünk neked Opencart webáruházad üzemeltetésében is. 

Nem hagyunk magadra Opencart webáruházaddal! 

Honlapkészítés, webáruház készítés, tárhely árak

A webfejlesztés árazása bonyolult folyamat, hiszen a befektetett időt, és tudást kell megfizetni. Ezért a lenti árak csak tájékoztató jellegűek.

A GDPR: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján Ügyfeleink számára tájékoztatást nyújtunk az Rausch Richárd EV. tárhelyszolgáltatása kapcsán megvalósuló adatfeldolgozói tevékenységéről.

A tárhelyszolgáltatás igénybevételével az Rausch Richárd EV. szervereire az Előfizető részéről olyan adatok kerülhetnek, melyek egy része személyes adatnak minősül. Az Adatkezelő feladata a személyes adatok oly módon történő kezelése, mely megfelel a GDPR rendelkezéseinek. Adatfeldolgozóként csak az adatmentés és tárolás technikai műveletét biztosítjuk. Az adatok adattartalmát, formáját további feldolgozását és így a további beépített biztonsági fokokat is az Előfizető, mint Adatkezelő határozza meg.

Az alábbiakban a GDPR rendelkezéseinek megfelelő adatkezeléshez kívánunk segítséget nyújtani:

DEFINÍCIÓK:
Titkosított elérés: Olyan adatforgalom a szervereink és az Előfizető vagy további felhasználók között, mely megakadályozza harmadik fél részére az eredeti tartalom megismerését. Minden modern internet alapú adatforgalmi típus rendelkezik a titkosítatlan mellett, titkosított eléréssel is. Ezek: Https (web), IMAPS/POP3S (email fogadás), SMTPS/ESMTPS (email küldés), FTPS/SFTP/SCP (fájl átvitel és másolás).

Tanúsítvány: A titkosított elérésű protokollok aktiválásához szükséges SSL kulcs és kísérő adatok szabványos módon csomagolt formája. A tanúsítványokat az Előfizetők is előállíthatják, de azok minimális adattartalmú változatát a rendszereink automatikusan is elő tudják állítani az Előfizető domain nevei alapján.

Hiteles tanúsítvány: Olyan tanúsítvány, mely kísérő adatait egy külső szervezet ellenőrizte és hitelesnek találta. Hiteles tanúsítvány nélkül a levelező és böngészőprogramok figyelmeztetik a felhasználót, hogy az adat forrása nem hiteles. Ez nem jelenti azt, hogy az adat biztos hamisított, vagy lehallgatható.

Titkosított adattárolás: Mind az adatbázisok esetében, mind a nyílt fájloknál lehetőség van az adatok titkosítására. A titkosítás tipikusan egy titkosító függvény (program) és kulcs (jelszó) használatával valósítható meg.

Biztonsági rések: A tárhelyre telepített nyílt forráskódú alkalmazások rendelkezhetnek olyan hibákkal, melyek alkalmasak jogosulatlan hozzáférés megszerzésére. A biztonsági réseket az elkövetőnek nem a célrendszeren kell kikísérleteznie, hanem elég azt elvégezni a nyílt szoftver bármely példányán. Az egyedi alkalmazások esetében a hibákat helyben kell kikísérletezni.

A TÁRHELY ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS GDPR MEGFONTOLÁSOK:
A tárhelyek, email címek és az ügyfélkapu jelszóval vannak védve. Javasolt egyedi (máshol nem használt) véletlen karaktersorozat használata és a telepítéskor kapott jelszó azonnali megváltoztatása. A jelszót harmadik fél számára nem tanácsos kiadni. A rendszerünk a tárhelyek és adatbázisok esetében lehetőséget biztosít másodlagos elérések létrehozására és így a felelősségi körök elkülönítésére. A hozzáférések létrehozásának időpontjáról, a hozzáférésre jogosultak személyéről és felelősségi köréről az Előfizető nyilvántartást vezethet.

A szolgáltatásainkkal kapcsolatban műszaki és adminisztrációs segítséget csak a regisztrált kapcsolattartó jogosult kérni. Információt csak a regisztrált kapcsolattartói email címre tudunk küldeni. Ezen felül a szolgáltatással kapcsolatban az ügyfélkapun történő hiteles belépés után vagy papír alapon hitelesítve vagy személyesen is el lehet járni.

Az ISPconfig tárhelyeken és szervereken lehetőség van hitelesített tanúsítványok létrehozására és automatikus telepítésére. Ezzel bekapcsolható a titkosított kommunikáció. Javasolt minden webalkalmazás esetében a titkosított kommunikáció használata. Javasolt továbbá az adatok és alkalmazások titkosított csatornán történő feltöltése és telepítése. Szintén javasolt továbbá a levelezés esetében is titkosítás használata, legyen az ügyfél vagy szerver oldali, levélküldés avagy fogadás.

Javasolt minden személyes adatot adatbázisban, titkosított módon tárolni. Az adatbázis jelszóval védett és alapértelmezett módon tiltott a távoli elérése. Távoli elérés csak titkosított (SSH) csatornán oldható meg, vagy az Előfizetőnek kell azt egyedileg engedélyezni. Az aktuálisan aktív engedélyekről a szerver is vezet nyilvántartást, de az javasolt az Előfizető számára is.

A szervereinket az EU területén üzemeltetjük, Ezért a hozzánk feltöltött személyes adatok nem hagyják el az EU területét.

A szervereink folyamatos biztonsági mentés alatt állnak, melynek eredményeképpen a 3-7 napi mentést állítunk elő. Ezeket kizárólag a szerverek teljes visszaállítására használjuk. A GDPR értelmében az adatkezelő felelőssége a visszaállíthatóság biztosítása, ezért javasoljuk, hogy időről időre készítsenek a mentéseket másolják a saját rendszereikre.

A beérkező leveleken spam és vírusszűrést végzünk. Végzünk továbbá statisztikai elemzéseket is, mely kimutathat jogosulatlan hozzáférést. Ez esetben értesítjük a hivatalos kapcsolattartót és az érintett jelszót megváltoztatjuk. Az eredeti jelszó visszaállítása tilos. A szűrés nem 100%-os hatásfokú, ezért érdemes további kliens oldali szűrő és antivírus használata is, illetve józan elemzés az ismeretlen típusú vagy forrású tartalmak megnyitása előtt.

A tárhelyre feltöltött alkalmazásokat az Előfizetők saját maguk választják meg. A biztonsági résekből eredő jogosulatlan hozzáférések többsége az alkalmazások naprakészen tartásával megelőzhető. Ne használjon elavult vagy lejárt támogatású szoftvert, mert azt robotok és tesztelőprogramok meg fogják találni. Fontos tudni, hogy ilyen esetben nem a szerver kompromittálódik, hanem csak az adott tárhely, illetve az azzal azonos jogosultság alatt tárolt többi tárhely. Ilyen esetben tehát szerver üzemeltetési oldalról a probléma nem hárítható el. Fontos tudni, hogy a tárhely feltörésével az email és adatbázis adatok is könnyen hozzáférhetővé válnak.

Szolgáltató személyes adatot nem kezel kizárólag az Előfizető írásbeli utasításai alapján.
A Szolgáltató minden esetben titoktartási kötelezettséget vállal.
Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
A Szolgáltató segíti az Előfizető a kötelezettségeinek a teljesítésében
A Szolgáltató a tárhely szolgáltatás nyújtásának befejezését követően, az Előfizető döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az Előfizetőnek és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő.
A Szolgáltató lehetővé teszi és elősegíti az Előfizetőnek által, vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.
A Szolgáltató az adatvédelmi hatóság részére bemutatható módon nyilvántartást vezet az Előfizető nevében végzett adatkezelési tevékenységéről.

Adatvédelmi incidens: a GDPR előírja kötelezettségként az adatkezelők részére az adatvédelmi incidensek bejelentését. Az adatfeldolgozónak nincs ilyen kötelezettsége és csak a saját rendszereit érintő incidenst jelzi adatkezelő felé. Az adatkezelő feladata az általa a tárhelyre telepített programot érintő incidensek észlelése, de ettől függetlenül minden általunk érzékelt betörést és betörési kísérletet jelzünk. Az előfizető felelőssége eldönteni, hogy az incidens érinthetett-e személyes adatot és szükséges-e az adatvédelmi incidens bejelentése, erről nyilvántartás vezetése vagy szükség esetén a további érintettek tájékoztatása.

Hatályos: 2018. 05. 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. A Szabályzat célja
1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Rausch Richárd egyéni vállalkozó, székhelye : 2421 Nagyvenyim, Kossuth utca 51., adószáma: 66252823127, nyilvántartási szám: 33131482
(a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.2. A Szolgáltató a rausch.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapon Termékeket megrendelők (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.

1.3. A Szolgáltató minden esetben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak is.

1.4. Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

1.5. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználók részére. Az ilyen értesítéseket a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

2. Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő neve: Rausch Richárd egyéni vállalkozó

Az Adatkezelő székhelye (és egyben postázási cím): 2421 Nagyvenyim, Kossuth utca 51.

Az Adatkezelő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adószáma: 66252823127

Telefonszáma: +3620 298 7254

Nyilvántartási szám: 33131482

3. Milyen adatkezelések történnek a Honlap működése során?
3.1. A honlap látogatóinak adatai
A szolgáltató a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében a következő - személyes
adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező adatokat használja fel, a számítógép IP-címe, domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve, cookies..

Adatkezelés jogalapja: létfontosságú érdek, a Honlap és a Felhasználók védelme

Adatkezelés időtartama: az keletkezéstől számított 1 évig.

3.2. Kapcsolat űrlap
A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet az adatkezelővel felvenni a kapcsolatot.

Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése

Adatkezelés időtartama: az elküldéstől számított 30 napig

3.3. Ajánlatkérés leadása
Az ajánlatkérés folyamata az egyes Termékekhez tartozó adatlap Felhasználó általi kitöltésével indítható meg.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval visszaigazoló e-mail formájában

Kezelt adatok köre: belépési azonosító, teljes név, e-mail cím, támogatni kívánt honlap URL-je

A Felhasználó a hozzáférés elkészültét követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges:

számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), személyiigazolvány-szám vagy adószám, ország, megye, telefonszám, saját e-mail cím.

Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése

Adatkezelés időtartama: a megrendelés leadásától számított 1 évig

Adattárolás módja: elektronikusan

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a megrendelési adatlap kitöltése során az „Megjegyzés” szövegdobozba a kötelezően kezelt adatokon kívül további személyes adatokat is megadhat, az adatkezeléshez történő hozzájárulása ezen adatok kezelésére is kiterjed. Szolgáltató ilyenkor is kizárólag kapcsolatfelvétel céljából kezeli a Felhasználó által megadott adatokat.

A Felhasználó hozzájárulását a megrendelési adatlap felületén található, erre szolgáló üres checkbox kipipálásával teheti meg. A hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A GDPR 13. cikkének megfelelve Szolgáltató jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót, hogy a Honlapon történő szerződéskötésnek feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

3.4. Számlakiállítás
Adatkezelés célja: bizonylat (elektronikus számla) kiállítása

Kezelt adatok köre: egyéni vállalkozó neve/cégnév, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele

Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése)

Adatkezelés időtartama: a megrendelés leadásától számított 1 évig

Adattárolás módja: elektronikusan

A megrendelést követően a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a Felhasználó nevére.

3.5. Számlák megőrzése

Adatkezelés célja: bizonylat (elektronikus számla) megőrzése kezelt

Adatok köre: egyéni vállalkozó neve/cégnév, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban, Felhasználó adószáma/adóazonosító jele

Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése)

Adatkezelés időtartama: az elektronikus számla kiállításától számított 8 évig adattárolás módja: elektronikusan

3.6. Hírlevél adatbázis
Az adatkezelő a hírlevél adatbázisban nevét, e-mail címét, a regisztráció időpontját, hírlevél nevét, regisztrációkori IP címét kezeli.

Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: a Felhasználó általi visszavonásáig

4. Hogyan kezeli a Szolgáltató az adatokat?
4.1. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználó terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Szolgáltató kétség esetén jogosult azonban a Felhasználónak az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozóhoz való kapcsolatát a gazdasági társaság közérdekből nyilvános adatként Cégjegyzékben közzétett hivatalos e-mail címe útján ellenőrizni az Általános Szerződési Feltételekben foglalt eljárásrend szerint.

5. Kik jogosultak megismerni a megadott adatokat?
5.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

5.2. Az adatfeldolgozók köre
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatásait:

EV2 Internet Kft.  (székhely : 1149 Budapest, Róna u. 120-122)

A KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6. Milyen jogai vannak a Felhasználónak?
6.1. A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

6.2. Hozzáférési jog: a Felhasználó visszajelzést kaphat a Szolgáltatótól személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

6.3. Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a Szolgáltatónak nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

6.5. Elfeledéshez való jog: a Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – a Szolgáltató igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

6.6. Adatkezelés korlátozásához való jog: a Szolgáltató – a Felhasználó kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a Szolgáltatónak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

6.7. Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik a szolgáltatónak.

6.8. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

6.9. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

7. Sütik (cookie-k)
7.1. A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató az Érintett számítógépére.
Erről minden új látogató az első oldalbetöltés alkalmával tájékoztatásban részesül, valamint megismeri az Adatvédelmi tájékoztatót.

7.2. A Honlapon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

7.3. A Honlap YouTube videókat is tartalmaz, amit a „Fokozott adatvédelmi mód bekapcsolása” módban tekintheti meg. Ez lehetővé teszi az anonim megtekintést is.

Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

8. Egyebek
8.1. A Szolgáltató a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Ha a Szolgáltató a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.4. Szolgáltató a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

8.5. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

9.A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos: 2018. 05. 20.

Akár 108 000 Ft megtakarítás, minden Joomla karbantartást csomagot választó honlaptulajdonosnak!

Miben különbözik a a Joomla karbantartás csomag egy hagyományos tárhelytől?

Nem csak helyet biztosítunk, hanem segítünk neked Joomla honlapod üzemeltetésében is. 

Nem hagyunk magadra Joomla honlapoddal! 

Véleményem szerint, akkor jó egy webáruház, ha az automatikusan töltődik a már meglévő raktárnyilvántartóból.

Olyan bolt, ami mindig nyitva van. Nem csak kirakat, ahogy egy honlap, hanem 24 órás kiszolgálás ügyfeleidnek.

Vétek az online vásárlókedvű ügyfeleidet kizárni az értékesítésből. Nyiss egy új csatornát, vagy tedd működővé a már meglévőt.

Ha ezt a cikket végigolvasod, akkor megtudhatod, hogy mit csinálok meg mindenképp egy ( Joomla ) honlap elkészítése előtt. Több, mint 10 év tapasztalat alapján!

Ha kihagyod, fontos alaplépések maradhatnak ki a saját internetes jelenlétedben!

Digitális tartalmunk akkor van biztonságban, ha legalább egy, de inkább több biztonsági mentésünk van róla, lehetőleg különböző helyen. A Joomla világában ilyenkor mindenki az Akeeba Backup -ra gondol. Ebben a videóban az ingyenes verziót mutatom be munka közben.

1. oldal / 5